Haber Öğesi ERKEKLİK HORMONU YETERSİZLİĞİ (ERKEK HİPOGONADİZMİ) Prof. Dr. Refik Tanakol
(Kategori: Hipogonadizm)
Gönderen Sustanon
13.09.2015 saat: 00:34


2015-09-13_033214.jpg
 
ERKEKLİK HORMONU YETERSİZLİĞİ (ERKEK HİPOGONADİZMİ)
Prof. Dr. Refik Tanakol
Erkeklik hormonunun eksik olmasına veya erkeğin çocuğunun olamamasına erkek hipogonadizmi adını veriyoruz. Bu durum erkeklerin en sık hormon yetersizliği nedenlerinden biridir. 50 yaşının altında olan erkeklerin %12’sinde hipogonadizm varken yaşın ilerlemesiyle bu durum artar ve 80 yaş üstü erkeklerin %50 sinde testosteron (erkeklik hormonu) azalır. Erkeklik hormonu normal olduğu halde genç erkeklerin %10-15 inde infertilite (çocuk olmaması) ayrı bir problemdir. Hipogonadizm yani çocuk olmaması ve/veya erkeklik hormonunun düşük olması 3 durumda karşımıza çıkabilir.

1) Testis yetersizliği
2) Hipofiz yetersizliği
3) Hipotalamus yetersizliği
Şimdi daha detaylı olarak bu yetersizliklere bakalım.
1) TESTİS YETERSİZLİĞİ
Testis yetersizliği testislerde doğumsal bir kusurdan olabilir veya daha sonra edinsel olarak gelişir. Klinefelter sendromu denilen bir hastalık vardır. Burada normal erkekte 46 XY olan kromozom yapısı değişmiş ve ana rahminde hücreler bölünürken bir fazla X kromozomu erkek bebeğe geçmişse çocuk 47 XXY olarak doğar. Artık bu kişide çocuk sahibi olmak imkansızlaşır. Çünkü testisleri sperm üretemez.
Bazan çocuğun doğumdan sonra testisleri aşağı inemez ve yerleşmesi gereken yerde bulunmaz. O zaman testisler karın içersinde kalır ve karın içindeki ısı ile tahrip olarak kişi kısır kalır. Bu sebeple çocuk doğduğu anda skrotum denilen torbalar boş mu yoksa içinde testisler var mı diye yoklanmalı, eğer testisler ele gelmiyorsa hemen doktora gidilip erken yaşta normal yerine indirilmelidir.
Daha sonraki yaşlarda da testisler tahribata uğrayabilir. Top oynarken testislere gelen bir tekme veya nispeten geç yaşta (örneğin 14 yaşında) kabakulak geçirmekle veya testislerin mikrop kapması ve şişmesiyle de testis tahribatı olur ve kişi gene kısır kalabilir. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, ışın tedavisi, çevresel zehirli maddeler, alkol, ilaçlar testis harabiyetine yol açabilir.
2) HİPOFİZ HASTALIKLARI
Hipofiz bezi beyine bir sapla bağlı olarak burun kökünün arka tarafına doğru uzanan bir organdır. Vücuttaki birçok hormonun ana kumanda merkezidir. O kadar değerli bir yapıdır ki hem kafatası içinde korunmuştur ama ayrıca daha küçük bir kemik kutucuğunun daha içine yerleştirilmiştir. 8 hormonun idaresinden sorumludur. Bu hormonlardan iki tanesi üreme ile ilgilidir. Bu hormonlara gonadotropinler adı verilir. LH denilen luteinizan hormon erkek testisini uyararak testosteron denilen
2
erkeklik hormonunu uyarır. FSH denilen folikül stimülan hormon ise sperm yapımı için gereklidir. LH hormonu kanda ve testis içinde erkeklik hormonunu artırarak erkeklerde sakal bıyık çıkmasını, kasların güçlenmesini, kemiklerin kalınlaşmasını, testis ve penisin yetişkinlerdeki şeklini almasını sağlar. İnsana enerji, yaşam sevinci, cinsel istek verir. Testis içinde yeteri kadar erkeklik hormonu seviyesine ulaşıldığı zaman FSH sperm yapımını başlatır. Ergenlikten önce LH ve FSH hormonları uyumaktadır. Dolayısı ile erkeklik hormonu da artamaz. Ama erkek çocuk belli bir yaşa gelince birden bütün hormonları uyanır. Önce LH ve FSH artar. Bunlar önce testosteronun artmasına sebep olur. Yaş ilerledikçe testislerde de sperm oluşumu başlar. Eğer LH ve FSH hipofizden salgılanmazsa testisler sağlam olduğu halde hiçbir ergenlik belirtisi görülmez. Bu hormonlardan biri bile salgılanmasa sağlıklı erkek gelişmesi olamaz. Örneğin sadece FSH salgılansa, LH yetersiz olsa çocuğun sakalı, bıyığı çıkmaz, köse olur, ama FSH yeteri kadar salgılandığı için çocuğu olabilir. Tam tersi de olabilir. Görüntü itibariyle tam erkek olarak görünse bile, hatalı FSH üretimi olursa çocuğu olmayabilir. LH ve FSH normal olarak salgılandığı halde testislerinde hastalık olan kişilerde de ya çocuk olmaz veya sakalı bıyığı çıkmayabilir.
Hipofizden LH ve FSH salgılanmasını önleyen çeşitli hastalıklar vardır. Örnek olarak hipofiz bezinden çıkan tümörler veya bu bölgeye sıçrayan kanser metastazları olabilir. Bu bölgeye daha önce yapılan cerrahi müdahaleler, bu bölgeye başka bir sebeple uygulanan ışın tedavisi, demir veya başka maddelerin bu bölgelerde birikmesi, bu bölgenin iltihabi hastalıkları hormon yetersizliğine sebep olabilir. Bazan da bu bölgeden çıkan küçük bir tümör farklı hormonlar salgılayarak kısırlığa yol açabilir.
3) HİPOTALAMUS HASTALIKLARI
Yukarıda bahsedilen hipofiz bezinin üzerinde hipotalamus denilen ayrı bir denetleyici bölge bulunur. Bu bölgeden salgılanan hormonlar hipofiz bezinin çalışmasını kontrol altında tutarlar. İnsanın testisleri, hipofizi normal olduğu halde, hipotalamusu hasta olsa gene kısırlık oluşur. Şu halde çocuk sahibi olabilmek için bütün bu bölgelerin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu bölgede de tümörler, iltihabi hastalıklar olursa gene sistemin işleyişi bozulacaktır. Bazan bu bölgedeki hücreler doğuştan bulunmaz. Bu hastalarda koku alma bozuklukları da görülebilir. Kötü kokuları dahi hissedemezler.
TEŞHİS
Görüldüğü gibi kısırlık sebebi birden fazla bölgeden kaynaklanabilir. Teşhis koymak için hipofiz ve testisden salgılanan hormonları ölçmek gerekir. Hastanın daha önce kanser, iltihabi hastalıklar, verem geçirip geçirmediği, ailede kısırlık vakalarının bulunup bulunmadığı, koku alma duygusu, ilaç kullanımı, kaç yaşında ergenleştiği, sakal –bıyık çıkmasının ne zaman olduğu sorgulanır. Kurallarına uygun şekilde sperm analizi yapılır. Hormon tahlilleri yapılırken kanın uygun zamanda alınmasına, hormon tahlillerinin deneyimli bir laboratuarda yaptırılmasına dikkat edilir. Eğer hipofiz veya hipotalamus bezi hastalıklarından şüphe edilirse bu bölgelerin MR tetkiki istenir.
3
TEDAVİ
Hormon eksikliği tedavileri mutlaka bir endokrin uzmanının gözetimi altında yapılmalıdır. Bu konuda uzman olmayan kişilerin, hatta doktorların bile yanlış tedavilere yol açtığı görülmektedir. Bu konuda bitkisel tedavilere, internet aracılığı ile satılan ilaçlara, mucize tedaviler yapacağını iddia eden şarlatanlara güvenilmemelidir.
Tedavi amaca göre değişir. Kişi eğer evli değil ve o an için çocuk sahibi olmak istemiyorsa o zaman eksik olan testosteron hormonunu yerine koymak yeterli olur. Çünkü testosteron yetersizliğinde kişide cinsel isteksizlik, enerji azlığı, kemik erimesi, hayattan zevk alamama, kas güçsüzlüğü, sakal bıyık çıkmaması veya traş olma sıklığında azalma olur. Testisler küçülür ve yumuşar. Eğer zaten ergenlik oluşmamışsa kişinin yaşı ne olursa olsun, çocuk gibi görünür. Duyguları da çocuksu olur. Şu halde erkeklik hormonu eksikse mutlaka yerine konulmalıdır. Çünkü kişinin yaşamında kısalma olabilir. Hormon eksikliğine bağlı olarak vücutta yağlanma, memelerde büyüme, damar sertliğinde hızlanma, kalp hastalıklarına erken yaşta yakalanma ortaya çıkabilir. Testosteron tedavisi yapılanlarda moral düzelir. Vücut erkek görünümüne kavuşur. Penis büyür. Vücut kıllanması, sakal ve bıyıkların çıktığı görülür. Ses kalınlaşır. Cinsel istek artar. Kişi kendisini daha iyi hisseder. Ancak testislerde büyüme olmaz. Sperm oluşumu görülmez. Testisleri büyütmek ve sperm oluşumunu sağlamak için aşağıda anlatılan gonadotropin tedavisine (FSH ve LH hormonları) ihtiyaç vardır.
Fakat testosteron tedavisi ehil olan ellerde uygulanmaz ise yan etkilere yol açabilir. Kanın aşırı yoğunlaşması, pıhtı oluşması, kalp yetersizliği, prostat büyümesi, uyku apne sendromu, kan yağlarının bozulması gibi yan etkiler testosteron tedavisi ile görülebilir. Eğer hastada prostat kanseri veya meme kanseri varsa bu tedaviler asla uygulanmamalıdır. Hormon yetersizliği olan genç kişilerde testosteron hormonu prostat kanseri yapmaz ama eğer prostat kanseri zaten oluşmuşsa kanseri azdırır. Testosteron hormonunun çeşitli verilme şekilleri vardır. 21 günde bir iğne, 3 ayda bir iğne, cilde sürülen pomad şekli veya haplar kişinin tercihine göre veya hastanın diğer özelliklerine göre doktor tarafından seçilir. Başka ülkelerde dudak veya yanak içinden uygulanan veya 6 ayda bir deri altına yerleştirilen testosteron formları da vardır.
Sadece testosteron vermek suretiyle eksik olan hormonu yerine koyma tedavisi yapılan kişi daha sonra ne zaman çocuk sahibi olmak isterse, testosteron tedavisi kesilip diğer üreme tedavilerine geçilir. Eğer testislerde bir hastalık varsa tedavi daha az yüz güldürücüdür. Testisde sperm var fakat döllenmeye yetecek sayıda değilse, tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri kullanılabilir. Ancak son zamanlarda gördüğümüz bir gerçekten de bahsetmek gerekir. Hastalar bahsedilen tedavilerle doğal yoldan çocuk sahibi olabileceklerken, bazen doktorun yönlendirmesiyle bazan da hastanın sabırsızlığıyla direkt olarak tüp bebek tedavilerine girişmektedirler. Bu tedavilerin başarı şansı daha düşüktür ve hem masraflı hem de eziyetlidirler. Onun için hastaya ne gibi şanslarının olduğu, alternatif tedavi şekillerinin bulunduğu detaylı şekilde anlatılmalıdır. Eğer hastalık testisde değil de hipofiz veya hipotalamusta ise, yukarıda bahsedilen gonadotropin (LH, FSH) hormonlar tedavide kullanılabilir. Bunların ardarda kullanılması da deneyim ve bilgi gerektirir. Bu yüzden hastaların zaman kaybetmeden bu tür merkezlere yönlendirilmeleri, hormon tahlilleri ile izlenmeleri gerekir. Bu konuda hastaların sabırsızlık göstermemeleri tavsiye edilmelidir. Bir çocuğun ergenliğe girdikten seneler sonra üreme kabiliyetini kazanabildiği göz önüne alınırsa, kişi yetişkin de olsa böyle bir tedaviden ancak 1-2 sene sonra çocuğu olabilmektedir. Çocukları olduktan sonra gonadotropin
4
tedavisini kesip tekrar testosteron yerine koyma tedavisine geçerler. Tekrar çocuk istediklerinde aynı aşamalardan geçilerek üreme tedavisi yapılır.
Sonuç olarak günümüzde çocuk sahibi çeşitli yöntemlerle daha kolaylaşmıştır. Çocukları olmayan çiftlerin bu konularla ilgilenen, bilgili ve deneyimli doktorlara baş vurmaları önerilir. Çocuk olmaması sebebiyle depresyona girip, umutsuzluğa kapılan nice hastalar görmekteyiz. Halbuki bu kişiler önlerinde ne kadar çeşitli alternatifler olduğunu bilmemektedirler. Çevremizde de böyle kişiler varsa onları yönlendirmeliyiz. Ayrıca zaman zaman sakalı ve bıyığı çıkmayan ve ergenliğe girmeyen çocukların öylece kaderlerine terk edildiklerini müşahede etmekteyiz. Aileler bu durumu kabullenmekte, çocuklarını doktora bile götürmeğe gerek duymamaktadırlar. Bu çocuklar içlerine kapanmakta, çaresiz, akranları tarafından alay edilen çocuklar olarak hayatlarına devam etmektedirler. Çevrenizde böyle çocuklar varsa bunlarla da ilgilenilmesi ve tedavi ettirilmeleri gerekir. Son olarak herkes bir aile kurup çocuk sahibi olmayı hak etmektedir. Ama bundan daha önemlisi, o çocuklara iyi bir aile terbiyesi vermek, vatana ve insanlığa yararlı olacak tarzda yetiştirmek ve iyi bir eğitim ve gelecek sağlamaktır.
Prof. Dr. Refik TanakolHaberin kaynağı : Hipogonadizm
( http://hipogonadizm.com/news.php?extend.102 )